ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები - 2020/21 სასწავლო წელი 2019