საერთაშორისო ურთიერთობები - პროგრამები ბრიტანეთის საბჭოს მასწავლებლის ასისტენტის პროგრამა