პროექტი "შემოქმედებითი ნაპერწკალი" - სტუ-ს მეწარმეობის დღე