პროექტი PRINTeL - ტრეინინგკურსი „ღია საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა“