პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის BIT სტიპენდიების პროგრამები - 2020/21 სასწავლო წელი