პროექტი PRINTeL - ტენდერი ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით - 2

09/04/2019

ტენდერი ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით - 2

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ პროგრამის PRINTeL #585760 პროექტის ფარგლებში ცხადდება ტენდერი აღჭურვილობაზე, რომელიც საჭიროა ტექნოლოგიურად გაწყობილი აუდიტორიისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას აქტიური სწავლების განხორციელება და მულტიმედიური სტუდია ლექციების ჩასაწერად, პროექტის პარტნიორ სომხეთის, საქართველოსა და ბელარუსის უნივერსიტეტებში.

PRINTeL პროექტი - “ცვლილებები საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის ხელის შეწყობა სტუდენტის სასწავლო გამოცდილების გასაუმჯობესებლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში” – მიზნად ისახავს სწავლებისა და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას სომხეთის, საქართველოსა და ბელარუსის პარტნიორ უნივერსიტეტებში.

აღნიშნული ტენდერების ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი აღჭურვილობის შეძენა (საერთო ღირებულებით - 120, 000 ევრო):
 • სამაგიდო და პორტატიული კომპიუტერები
 • USB ვებკამერები
 • ქსელური სერვერები და მოწყობილობა, უწყვეტი კვების წყაროები (UPS) სერვერებისთვის
 • PTZ ვიდეოკამერები და PTZ ვიდეოკამერები ავტომატური სათვალთვალო სისტემით
 • დოკუმენტ-კამერები (ვიზუალიზატორი)
 • ინტერაქტიული ბრტყელი პანელები/ეკრანები
 • საპრეზენტაციო HD ჩამწერი მოწყობილობები და სტრიმერები
 • რეაგირების სისტემები ინტერაქტიული აუდტორიისათვის
 • აუდიოსისტემები და სტუდიური კომპლექტები, ყურსასმენები
 • ხმის საიზოლაციო აკუსტიკური პანელები სტუდიისათვის
 • ქსელური კომპლექსები ვიდეოსტუდიისათვის
კომპანიებისათვის განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 16.09.2019. 

დეტალური ინფორმაცია ტენდერების ოფიციალურ გამოცხადებასთან და სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:

http://printel.am/tender2/am.pdf და http://printel.am/tender2/ge-by.pdf, ან
http://ysu.am/tender2/am.pdf და http://ysu.am/tender2/ge-by.pdf ან დაუკავშირდით ტელეფონით: +(37410)570677 ან +(37491)720178


Tender Invitation for Equipment Procurement

The PRINTeL project No585760 funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union kindly invites all suppliers to participate in the tenders for the supply of equipment for creating Technology-enhanced Active Learning Classrooms and Multimedia Lecture Capture Studios in several universities of Armenia, Georgia and Belarus. Within the frame of the tenders the following equipment amounting to 120,000 EUR is planned to be procured:

 • Desktop and laptop computers
 • USB Web cameras
 • Network servers and equipment, UPSs for servers
 • PTZ and Auto-tracking PTZ video cameras
 • Document cameras/visualizers
 • Presentation HD recorders &streamers
 • Interactive classroom response systems
 • Audio systems and studio kits, headphones
 • Acoustic sound proof studio panels
 • Lighting kits for video studios

For the details of the tendering processes please visit the following websites and download the complete official tender announcements:

http://printel.am/tender2/am.pdf  and  http://printel.am/tender2/ge-by.pdf, or

http://ysu.am/tender2/am.pdf  and http://ysu.am/tender2/ge-by.pdf, or

call +(37410)570677 or +(37491)720178.

The deadline for submission of tenders is 16 September 2019.


Приглашение к Тендеру для Поставки Оборудования

Проект PRINTeL No585760, финансируемый Программой Евросоюза Erasmus+, приглашает всех поставщиков участвовать в тендерах на поставку оборудования для создания Tехнологически оснащенных аудиторий для активного обучения и Mультимедийныхсудий для записилекцийв ряде университетов Армении, Грузии и Белорусии.

В рамках этих тендеров предусмотреназакупка следующего оборудования на общую сумму 120,000 Евро:

• Настольные и портативные компьютеры
• USB Веб-камеры
• Сетевые серверы и оборудование, UPSы для cерверов
• PTZ видеокамеры и PTZ видеокамеры автоматического отслеживания
• Документ-камеры (визуалайзеры)
• HD записывающие устройства и стримеры презентаций
• Системы реагирования для интерактивных аудиторий
• Аудиосистемы и студийные комплекты, наушники
• Звуко изоляционные акустические панели для студии
• Световые комплексы для видео студии

Более подробную информацию о тендерах можно получить, посещая вебстарницы http://printel.am/tender2/am.pdf и http://printel.am/tender2/ge-by.pdf, или
http://ysu.am/tender2/am.pdf и http://ysu.am/tender2/ge-by.pdf, или
скачивая полные официальные объявления отендерахили позвонив +(37410) 570677 или +(37491)720178. 

Срок подачи заявок 16 сентябръя 2019г.

 

სიახლეებში დაბრუნება