პროექტი ECOMODE - შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე