პროექტი PRINTeL - ტენდერი ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით