პროექტი „შემოქმედებითი ნაპერწკალი“ - „დიდი იდეების კონკურსი“ (Big Idea Challenge)